1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ISU 13 : PERKEMBANGAN ILMU HADIS

ISU 15 : BERAMAL DGN HADIS DHAIF  

ISU 14 : PEMUKA HADIS ZAMAN INI

 

 

Soalan  14:

 

Siapakah di antara pengkaji hadis terkemuka pada zaman ini?

 

 

Jawapan:

 

Berikut adalah senarai yang mengumpulkan nama beberapa orang pengkaji hadis pada masa ini untuk pengetahuan dan peringatan kita bersama. Semoga kita akan sama-sama membaca buku-buku yang mereka hasilkan untuk mendapat maklumat terkini tentang pengkajian hadis pada masa ini. Ada di antara mereka yang telah meninggal dunia dan ada yang masih hidup tetapi buku-buku mereka boleh didapati sehingga ke hari ini. Senarai ini adalah sekadar pengetahuan penulis dan bukannya senarai yang muktamad.

 

Para ulama hadis ini telah berusaha mempraktikkan segala teori dalam Mustolah Hadith. Maka kajian mereka bukanlah satu perkara yang salah atau pelik kerana mereka tetap menggunakan kaedah dan metodologi yang sama secara asasnya melalui teori-teori Mustolah Hadith. Maka selama mana mereka menggunakan kaedah itu, kita boleh pastikan adakah mereka benar-benar menggunakannya dengan tepat atau mereka telah melakukan kesilapan dalam pengkajian mereka. Itu dapat kita jawab sekiranya kita mula belajar meneliti hasil kajian mereka dan berusaha menurut jejak langkah mereka, insya ALLAH. 

 

1-  Ahmad Muhammad Syakir. Seorang pengkaji hadis yang menjadi kebanggaan Mesir pada sekitar tahun 40-an dan 50-an. Beliau merupakan seorang pengkaji yang tidak mengenal penat dan lelah dalam menyebarkan ilmu tentang kajian hadis. Berkelulusan Ijazah Alamiyyah (Phd) dari Universiti al Azhar, beliau turut mendapat pengiktirafan daripada barisan kepimpinan Universiti al Azhar yang meminta beliau menghasilkan buku dan kajian berkaitan hadis. Di antara buku yang beliau hasilkan ialah beberapa kajian atau tahqiq yang dilakukan ke atas buku-buku terkenal seperti Tafsir al Thobari, Musnad Ahmad, Sahih Ibn Hibban, Jami’ al Tirmizi[1] dan lain-lain lagi.  Maklumat lanjut tentang kehidupan beliau dan buku-buku yang beliau hasilkan boleh didapati dalam pendahuluan buku Sahih Ibn Hibban yang ditulis oleh Syuaib al Arnaouth (cetakan Muassasah al Risalah) dan juga buku yang ditulis oleh Umar Hasan al Qayyam bertajuk Mahmud Syakir – al Rajulu wa al Manhaj (cetakan Muassasah al Risalah). Beliau meninggal pada tahun 1958 di Mesir.

 

2-  Muhammad Nasiruddin al Albani. Seorang alim hadis yang dilahirkan di Albania dan membesar di Syria. Beliau boleh dikatakan sebagai satu ‘icon’ dalam bidang hadis moden. Tidak ada seorang pun yang menceburi bidang hadis akan terlepas pandang buku-buku al Albani yang sememangnya dikagumi berdasarkan usahanya dan pembacaannya yang meluas. Beliau meninggal dunia di Jordan pada tahun 1999. Sepanjang hayatnya beliau telah menghasilkan terlalu banyak buku samada dalam bentuk tulisannya atau kajian yang beliau lakukan terhadap buku-buku lain. Di antara bukunya yang terkenal ialah dua buku yang amat disayangi oleh beliau iaitu Silsilah al Ahadith al Shahihah dan Silsilah al Ahadith al Dhaifah wa al Maudhu’ah. Buku pertama mengumpulkan hadis-hadis sahih yang beliau temui sepanjang kajiannya dan buku kedua mengumpulkan hadis-hadis dhaif dan palsu yang beliau temui dengan huraian yang panjang lebar. Di antara buku-bukunya yang lain ialah kajiannya terhadap empat buku sunan (al Tirmizi, al Nasaai, Abu Daud dan Ibn Majah) dan dicetak dalam keadaan telah diasingkan di antara hadis-hadis sahih dan dhaif serta palsu. Beliau pernah dianugerahi pingat oleh negara Arab Saudi atas segala jasa baktinya dan sumbangannya dalam bidang hadis. Untuk mengetahui sejarahnya yang lebih lanjut serta ingin membaca segala hasil tulisannya, bolehlah melayari laman webnya iaitu www.alalbany.net.

 

3-  Syuaib al Arnaouth yang berasal dari Albania, membesar di Syria dan sekarang masih hidup dan menetap di Jordan. Beliau merupakan seorang pengkaji hadis yang dianggap sebagai pewaris generasi al Albani. Beliau telah lama berpengalaman mengkaji hadis-hadis di dalam buku-buku yang beliau telah semak. Di antara buku yang telah disemak oleh beliau ialah Syarhu al Sunnah oleh al Baghawi, Sahih Ibn Hibban[2], Syarh Musykil al Athar oleh al Thohawi  (321H), Siyar A’lam al Nubala’ oleh al Zahabi (748H) dan banyak lagi. Namun hasil karya beliau yang paling terkenal ialah kajiannya terhadap al Musnad karya Ahmad bin Hanbal. Beliau mengetuai sekumpulan pengkaji hadis lain melakukan semakan terhadap setiap hadis buku al Musnad (jumlahnya lebih kurang 28,000 hadis) dan menjelaskan samada hadis itu sahih atau tidak. Inilah kali pertama buku al Musnad ini habis disemak kerana Ahmad Syakir yang telah mula menyemaknya tidak sempat untuk menghabiskannya. Syuaib al Arnaouth telah melihat segala kajian yang sempat dibuat oleh Ahmad Syakir lalu menyempurnakannya dan melakukan pembetulan di tempat yang sepatutnya sehinggalah buku itu siap. Buku al Musnad telah dicetak dalam 50 jilid oleh Muassasah al Risalah. Beliau sekarang mengetuai unit penyelidikan bagi syarikat Muassasah al Risalah atau Risalah Publishers. Pada tahun 2004, syarikat ini telah pun menerbitkan buku Sunan al Daraquthni sebanyak 6 jilid dan disemak hadis-hadis di dalamnya oleh beliau serta pengkaji-pengkaji lain. Di antara buku yang menceritakan secara khusus tentang beliau dan cara pemikiran serta kajian beliau ialah buku al Muhaddith, Syuaib al Arnaouth yang dikarang oleh Ibrahim al Kufaji dan diterbitkan oleh Dar al Basyir, Jordan.

 

4-  Ahmad Ibn al Shiddiq al Ghumari. Beliau merupakan seorang ahli hadis yang terkenal dari negara Maghribi. Tiada siapa dapat menafikan kehebatannya dalam bidang hadis berdasarkan ketelitiannya dalam semua penulisannya. Di antara karya beliau yang termasyhur ialah buku al Mughir yang merupakan himpunan hadis palsu yang beliau temui dalam buku al Jami’ al Shoghir karya al Suyuthi (911H), buku al Hidayah Fi Takhrij Ahadith al Bidayah[3] dan lain-lain lagi. Beliau meninggal pada 1960M.

 

5-  Abd. Qadir al Arnaouth yang berasal  dari Albania. Beliau  membesar dan meninggal di Syria pada tahun 2004. Beliau tidak ada pertalian darah dengan Syuaib al Arnaouth tetapi mereka merupakan rakan karib. Beberapa buah buku yang telah dikaji secara bersama oleh beliau dan Syuaib al Arnaouth adalah  Zad al Ma’ad Fi Hadyi Khair al ‘Ibad karya Ibn Qayyim al Jauziyyah, Zad al Masir karya Ibn al Jauzi (597H), Raudhatu al Tholibin karya al Nawawi dan lain-lain lagi. Beliau amat dikenali dengan ketegasan dan ilmunya di Syria. Beliau amat menyanjungi hasil karya ulama hadis lain seperti al Albani yang boleh dikatakan sebaya dengan beliau. Pemergiannya pada 2004 yang lalu telah ditangisi oleh tokoh-tokoh ilmuan dunia Arab yang mengiktiraf jasanya dalam pengkajian hadis moden. Di antara buku kajian beliau yang terkenal ialah buku Jami’ al Ushul oleh Ibn al Athir.

 

6-  Basyar Awwad Ma’ruf yang merupakan seorang pensyarah sejarah Islam di Iraq. Pernah menjawat jawatan penting semasa zaman pemerintahan Saddam Hussein seperti Presiden Universiti Saddam dan pensyarah di beberapa buah universiti di sana. Merupakan rakan kepada Syuaib al Arnaouth yang lebih tua daripada beliau. Beliau diberitakan masih hidup dan menetap di Iraq dan semoga ALLAH melindungi beliau daripada sebarang keburukan. Pembaca yang pernah menatap buku-buku kajiannya seperti Tahzib al Kamal dan Tuhfat al Asyraf oleh al Mizzi (742H), al Jami’ al Kabir oleh al Tirmizi, Sunan Ibn Majah dan sebagainya akan dapat melihat sejauh mana kehebatan Basyar dalam bidang riwayat dan pengkajian periwayat. Penulis diberitahu daripada satu sumber bahawa beliau sedang menyiapkan kajiannya terhadap buku Mizan al I’tidal oleh al Zahabi yang merupakan antara buku kajian periwayat hadis yang terkenal.

 

7-  Murid-murid al Albani yang terkenal dan masih hidup seperti – Ali al Halabi, Hamdi Abd. Majid al Salafi, Salim Ibn Eid al Hilali dan lain-lain lagi. Mereka juga telah menghasilkan banyak buku serta kajian terhadap buku-buku lama sebagai bukti mereka telah menimba pengalaman yang banyak daripada al Albani.

 

8-  Murid-murid Syuaib al Arnaouth seperti – Adil Mursyid, Muhammad Naim al Arqasusi, Hasan al Shalabi, Ibrahim al Zaibaq, Umar al Qayyam dan yang lain-lain. Kebanyakannya masih bekerja bersama Syuaib al Arnaouth di Muassasah al Risalah dan masih melakukan kajian di bawah pengawasan beliau.

 

9-  Beberapa orang ulama hadis terkenal dari India seperti – Habiburrahman al A’zhumi, Mushtofa al Nadwi dan beberapa orang lagi.

 

10-Ahli hadis dari Maghribi seperti – Abdullah at Talidi yang merupakan antara anak murid utama bagi Ahmad Bin al Shiddiq al Ghumari. Di antara karyanya yang pernah saya temui ialah kajiannya terhadap buku al Khoshoish al Nabawiyyah al Kubra karya al Suyuthi.

 

11-Beberapa orang pengkaji hadis dari Arab Saudi – Abd. Muhsin al Abbad, Said al Qahthani, Khaldun al Ahdab.

 

12-Abd. Fattah Abu Ghuddah yang dilahirkan di Syria dan meninggal di Arab Saudi pada tahun 1996. Beliau banyak menghasilkan kajian-kajian ilmiah terhadap buku-buku dalam bidang hadis seperti buku-buku karya Abdul Hayyei al Laknawi yang merupakan salah seorang ulama hadis dari India dan beberapa buah buku yang lain.

 

13-Ulama-ulama lain seperti Husain al Asad, Abd. Rahman Ibn Abd. Khaliq, Mahmud Said Mamduh, Abdullah al Zuqail, Usamah al Utaibi, Mahir Yasin Fahl dan lain-lain lagi.

 

Kesemua mereka ini adalah pengkaji hadis pada zaman ini yang terkenal dan memang diiktiraf oleh dunia Islam berdasarkan buku-buku bermanfaat yang telah mereka hasilkan. Kajian mereka tidak semestinya seratus peratus tepat tetapi mereka telah berusaha untuk mengkaji berdasarkan kemampuan masing-masing. Inilah yang kita perlu manfaatkan iaitu dengan mengkaji segala kajian mereka.  Walaupun antara mereka ada yang telah meninggal dunia, namun hasil karya yang mereka tinggalkan amat banyak.

 
[1]Sayangnya penulis mendapati bahawa buku ini dicetak dengan nama Sahih al Tirmizi! Sedangkan itu bukanlah nama sebenar buku tersebut. Tidak semua hadis di dalamnya sahih, maka kita tidak boleh menyatakan bahawa ia adalah sahih kesemuanya.

[2]Buku hasil karya Muhammad Ibn Hibban al Busti (354H).

[3]Buku ini menyemak kembali hadis-hadis dalam buku Bidayatul Mujtahid karya Ibnu al Rusyd.

www.al-firdaus.com