Article Index

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan kami memohon pertolongan-Nya dan kami memohon keampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan dari keburukan perbuatan kami. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiadalah kesesatan baginya dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah maka tiadalah petunjuk baginya. Kami bersaksi bahawa tiada tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya dan kami bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya.

Apakah yang dimaksudkan dengan Tajdid?

Apakah yang dimaksudkan dengan Globalisasi?

Cabaran Tajdid di era globalisasi masa kini.

  1. Pertama: Berubah dari hafalan kepada kefahaman.
  2. Kedua: Berubah dari membaca sejarah yang lampau kepada mencatit sejarah yang baru.
  3. Ketiga: Berubah dari “mereka” kepada “kita”.
  4. Keempat: Berubah dari “Saya sibuk” kepada “Saya sibuk untuk Islam”.
  5. Kelima: Berubah dari isu lokal kepada isu global.
  6. Keenam: Berubah dari teori kepada praktikal

    Kata Penutup.