Article Index

Keenam: Berubah dari teori kepada praktikal.

Lima perubahan yang saya senaraikan di atas bukanlah sesuatu yang baru. Ia sudah dikemukakan oleh para tokoh agamawan sebelum ini. Mungkin perkataan dan susunan ayat berbeza, tetapi maksudnya sama. Akan tetapi kelihatannya perubahan tetap tidak berlaku. Sebabnya? Ia hanya teori dan dibiarkan sebagai teori.

Maka disini saya sarankan, sudah tiba masanya kita berubah dari teori kepada praktikal. Sudah tiba masanya kertas-kertas kerja seminar, dialog meja bulat, perbincangan di forum-forum internet dan sembang-sembang di serambi masjid diubah penjadi perbuatan, aksi dan tindakan. Perbuatan, aksi dan tindakan tersebut bukan dilakukan oleh “mereka” tetapi “kita” sendiri.

Arus globalisasi sentiasa bergerak deras sementara kita semua disibukkan dengan teori itu dan ini. Jika kita tidak mengubah teori-teori tersebut menjadi sesuatu yang praktikal untuk mengawal dan menghalakannya ke arah yang positif, arus itu akan menghakis Islam dan menghanyutkan umatnya.

Maka dengan itu saya mengingatkan diri saya sendiri dan para pembaca sekalian agar tulisan ini tidak semata-mata tulisan tetapi pencetus yang menggerakkan kita untuk berusaha menghadapi arus, yakni cabaran globalisasi.